List/Grid

தேவர் Subscribe to தேவர்

தேவர் நூற்றாண்டு விழாவில் வைகோவின் உரை

தேவர் நூற்றாண்டு விழாவில் வைகோவின் உரை

2008ம் ஆண்டு மதுரையில் தேவர் நூற்றாண்டு விழா நடைபெற்றது. விழாவில் கலந்துகொண்ட மதிமுக தலைவர் வைகோ அவர்கள் தேவர் பற்றி ஆற்றிய உரையின் காணொளி http://www.youtube.com/watch?v=Si—T7v6ww&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=fG6vuKEKdw4 http://www.youtube.com/watch?v=n-ai_ghWv5M http://www.youtube.com/watch?v=aCEWsEbXmDw&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=lA8Y9TUVHqE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=sYj8bQL0vG4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=PoJZ7te_-XY&feature=related