துபை அல் அமீன் உணவகம்

AL AMEEN RESTAURANT

துபை தேரா அல் அமீன் உணவகத்தில்

கருவாட்டுக் குழம்பு

நெய் சோறு

மஞ்சள் சோறு

பிரியாணி

வியாழன் தோறும் நோன்புக் கஞ்சி

தொடர்புக்கு : 055 268 27 88

al

Tags: ,

Leave a Reply