2004 : முதுகுளத்தூரில் இஸ்லாமிய பயிற்சி மைய துவக்க விழா

2004 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 04 ஆம் தேதி முதுகுளத்தூரில் நடைபெற்ற இஸ்லாமிய பயிற்சி மையத்தின் நிகழ்வு மலரும் நினைவாக இங்கு தரப்படுகிறது.

2004 July Iniyathisaigal

Tags: , , ,

Leave a Reply