ஹைக்கூ

ஹைக்கூ

==================================ருத்ரா

அடையாறு ஆலமரத்தை

மேஜைமீது

வைக்கும் “போன்சாய்”

************************

யாப்பிலக்கணத்தை

பலூன் ஊதி

விளையாடுவது.

***************************

என் பேனாவைக்கொண்டு

வானத்து நட்சத்திரங்களை

துப்பிக்கொண்டே இருப்பது.

*****************************

பத்துப்பாட்டும்

எட்டுத்தொகையும்

எட்டிக்காய்கள்.

*****************************

அவள் காதலைச்சொல்ல

அவள் வெட்டிய நக வளைவுகளின்

மூன்றாம் பிறைகளே  போதும்.

*******************************

இங்கு “உருவெளி மயக்கங்களே ”

துணைக்கு வரும்

தொல்காப்பியம்.

**************************************

Tags: 

Leave a Reply