ஹைக்கூ கவிதைகள் அனுப்ப ………..

 

 

கவிச்சூரியன் -19 இதழுக்கு

* மருத்துவ தினம்
* வேலூர் சிப்பாய் எழுச்சி தினம்
* மக்கள் தொகை தினம்
* உலக கல்வி தினம்

இந்த தலைப்புகளில்  ஹைக்கூ கவிதைகள் மட்டும் அனுப்பவும்.


‘Kavisooriyan’ Haikoo idhazh,
13,Varada reddi street,
Thimiri-632512.
Vellore dist., Tamil nadu, INDIA.
cell:9698890108.

 

kavisooriyan@gmail.com

 

Tags: ,

Leave a Reply