ஹிம்மத்துல் இஸ்லாம் வாலிபர் சங்க நிர்வாகிகள்

ஹிம்மத்துல் இஸ்லாம் வாலிபர் சங்கம்

நிர்வாகிகள்

தலைவர் : எஸ். முஹம்மது இக்பால் பி.இ,

செயலாளர் : ஏ. அஷ்ரப் அலி

துணைச்செயலாளர் : கே.பி.எஸ்.ஏ. சேட் ஜாஹிர் உசேன்

பொருளாளர் : எஸ். சாகுல் ஹமீது

ஆடிட்டர் : ஏ. முஹம்மது மூஸா பி.ஏ. பி.எட்.,

நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்கள் :

எம். முஹம்மது யாசின்
எம். முஹம்மது ஹனிபா
ஏ. முஹம்மது யூனுஸ்
ஹாஜி எம்.எஸ். லியாக்கத்தலி
எஸ். பக்கீர் முஹம்மது பி.ஏ,
எம். சிக்கந்தர்
எம். சகுபர் சாதிக்
எஸ். அப்துல் வஹாப்

( 27 பிப்ரவரி 2010 நாள்படி உள்ள நிர்வாகிகள் )

MUDUKULATHUR MUSLIM WELFARE ASSOCIATION
85,SOUTH  COOUVAM ROAD,
PUDUPET, CHENNAI-600 002.

A.ABDUL KUDDUSE  PRESIDENT                94441 62065.
M.S.MUTHU MOHAMED     VICE PRESIDENT.94441 74904
A.NAZEEM AHMADSECERETARY94441 23975
V.M.K.S.SHAHUL HAMEED SAITTRUESERER94452 10787.
V.KAMAL NASSERASST.SECERETARY99400 87771

EXECUTIVE MEMBERS.

P.MEERA MOHIDEEN                       98410 75079.
O.R.M.ISMOIL94442 23068
V.PEER MOHAMAMMED99400  08790
S.K.GULAM   DASTHGIR94442 28621
M.JALALUDEEN988846 36922
S.ABDUL RAHMAN93845 34545
O.P.S.ISMOIL98441 80797.

ENQUIRY
MEERA MYDEEN94444 88780

THESE PEOPLES ARE OFFICE BEARERS OF THIS YEAR.

ACTIVITIES;

FIRST MARK MUSLIM IN MUSLIM SCHOOL MUDUKULATHUR.
PLUS 2, UNDER GRADUATE  AND POST GRADUATE GRANT OF
RS.10 000 RESPECTIVELY EVERY YEAR.THE COMMITTEE WILL VERIFY THE RIGHT CANDIDATE

THIS FOR YOUR INFOMATION

Message From
MS MUTHU MOHAMED
msmuthumohamed@yahoo.co.in

Leave a Reply