வெயிலின் ஜனநாயகம்

வெயிலின் ஜனநாயகம் 
 
எஸ் வி வேணுகோபாலன் 
 
 
வெயிலால் வெயிலுக்காக 
வெயிலே நடத்துகிறது 
கோடையின் ஆட்சியை 
 
எந்த உடை அணிந்தாலும் 
வெயில் போர்த்தி 
வழியனுப்பி வைக்கிறது வீடு 
 
எந்தப் பொருள் வாங்கப் போனாலும் 
மறவாது 
வெயில் வாங்கித் திரும்புகிறாள் இல்லத்தரசி 
 
எங்கிருந்து புறப்பட்டு எங்கெங்கோ அலைந்து 
எங்காவது நிறைவு செய்யப்படும் 
எல்லாப் பயணங்களுக்கும் 
இலவச பாதுகாப்பு அளிக்கிறது வெயில் 
 
தனக்கு எதிராக 
விரியும் குடைகளிடம் 
மான அவமானம் எல்லாம் பாராது 
வாய்க்கிற பகுதிக்கெல்லாம் 
சூடு போட்டுக் கடமை ஆற்றுகிறது வெயில் 
 
ஓட்டமாய்ப் பறக்கும் குழந்தையோடு 
ஓடோடிச் சென்று 
நழுவாது உடலைப் பற்றிக் கொள்ளும் வெயில் 
விழுந்தாலும் ஏந்தி 
விரைந்து நிமிர்த்தியும் கொடுக்கிறது 
 
தகதகக்கும் சாலையில் 
சேலைத் தலைப்பால் குழந்தைகளைத் 
தற்காத்துக் கொண்டே தவித்தபடி செல்லும்  
தாயின் பாதங்களை 
முத்தமிட்டுக் கொண்டே போகிறது வெயில் 
 
வறண்டு போகும் நாவிலும் 
இடுங்கும் கண்களிலும் 
பதுங்க இடம் கிடைக்காது 
நடுங்கி நகரும் உடல்களிலும் 
நனைந்து ஒட்டிக் கொள்ளும் மேலுடையிலும் 
வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து சிறக்கிறது வெயில் 
 
செடி கொடிகளைக் களைந்து 
மரங்களை அழித்து 
நிழல்களைத் தொலைத்து
எழுப்பிய வளர்ச்சி மாநகரங்களை 
உளமார வாழ்த்தி அருள்கிறது வெயில் 
 
பெருமழை நாளில் 
நனைந்தும் மிதந்தும் மூழ்கியும் போன நகரத்தைப்  
பிழிந்து உலர்த்திக் 
காயப் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது வெயில் 
 
வெயிலை வரவேற்று
வெயிலின் முன்னிலையில்  
வெயிலைக் கொண்டாடும் 
வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி 
விடை பெறவைக்கிறது வெயில் 
Tags: ,

Leave a Reply