வழக்கறிஞர் சமத் தாயார் வஃபாத்து

முதுகுள‌த்தூர் க‌ஜினிமுஹ‌ம்ம‌து ச‌கோத‌ரியும் வழக்கறிஞர் ச‌ம‌துவின் தாயாரும், அமானுல்லா அவர்களின் மனைவியுமான‌ ச‌லீமா  வ‌ஃபாத்தானார்.

இன்னாலில்லாஹி வ‌ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

அன்னாரது மஃபிரத்துக்காக துஆச் செய்யவும்

 

 

Tags: , ,

Leave a Reply