வஃபாத்து

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.

மன்னர் முகம்மது இப்றாகிம் அவர்களது இரண்டாவது மகன் சகுபர் சாதிக் இன்று( 29.05.2017) வபாத்து.
இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்

Tags: 

Leave a Reply