வஃபாத்து செய்தி

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
மர்ஹூம்.சுனா வேனா.சீனி ராவுத்தர் மகன், மதுரை e shoppe ஜாகிர் உசேன் தந்தை, அப்துல் சலாம் (புராட்டா மாஸ்டர்கள்) அவர்கள் நேற்று 22.09.15  மாலை 4.30 மணியளவில் வபாத்தாகி விட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்

அவரின் மறுமை வாழ்க்கைக்கு துஆ செய்யுங்கள்.

Tags: ,

Leave a Reply