மே 24, முதுகுளத்தூரில் ரஹ்மத்துல்லா சகோதரி திருமணம்

முதுகுளத்தூரில் ஈடிஏ மெல்கோவில் பணிபுரிந்து வரும் ரஹ்மத்துல்லாவின் சகோதரியும், ஏ. ஜஹாங்கீர் கொளுந்தியாவின் திருமணம்

24.05.2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற இருக்கிறது.

 

மணவிழாவில் அனைவரும் கலந்து கொண்டு மணமக்கள் ஹக்கில் துஆச் செய்யவும்

 

 

IMG_8485

IMG_8484

 

Tags: , , ,

Leave a Reply