முதுகுளத்தூர் திடல் பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகள்

முதுகுளத்தூர் திடல் பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகள் விபரம் வருமாறு :

தலைவர் :
மௌலவி ஹாஜி முதுவைக் கவிஞர் A. உமர் ஜஹ்பர் ஆலிம் பாஜில் மன்பயீ

உதவித் தலைவர் :
ஜனாப் . S. யாக்கூப் உசேன்

பொருளாளர் :
ஜனாப் M. தாஹிர் உசேன் சேட்

கௌரவ ஆலோசகர்கள் :
ஜனாப் K.M.C. அயிரை அப்துல் காதர்
ஜனாப் A. ஜமால் முஹம்மது

நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்கள்
ஜனாப். S. தில்லாகான்,
ஜனாப். N. காதர் மைதீன்,
ஜனாப் Y. ஜலாலுத்தீன்.
ஜனாப் உ.மு. அப்துல் அனஸ்
ஜனாப் S. முஹம்மது இப்ராஹீம்
ஜனாப் S. செய்யது இப்ராஹீம்
ஜனாப் S. முஜீபுர் ரஹ்மான்
ஜனாப் M. முஹம்மது ஃபாரூக்

( 25.10.2008 முதல் 03.10.2010 வரை )

முதுகுளத்தூர் திடல் பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகள் விபரம் வருமாறு :

தலைவர் :
மௌலவி ஹாஜி முதுவைக் கவிஞர் A. உமர் ஜஹ்பர் ஆலிம் பாஜில் மன்பயீ

உதவித் தலைவர் :
ஜனாப் . S. யாக்கூப் உசேன்

பொருளாளர் :
ஜனாப் M. தாஹிர் உசேன் சேட்

கௌரவ ஆலோசகர்கள் :
ஜனாப் K.M.C. அயிரை அப்துல் காதர்
ஜனாப் A. ஜமால் முஹம்மது

நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்கள்
ஜனாப். S. தில்லாகான்,
ஜனாப். N. காதர் மைதீன்,
ஜனாப் Y. ஜலாலுத்தீன்.
ஜனாப் உ.மு. அப்துல் அனஸ்
ஜனாப் S. முஹம்மது இப்ராஹீம்
ஜனாப் S. செய்யது இப்ராஹீம்
ஜனாப் S. முஜீபுர் ரஹ்மான்
ஜனாப் M. முஹம்மது ஃபாரூக்

ஜனாப். ஏ. முஹம்மது மசூது ( முன்னாள் தலைவர் )

ஜனாப். அக்பர் அலி

ஜனாப். ஏ. அய்யூப் கான் ( 3 வது வார்டு உறுப்பினர் )

ஜனாப். முஹம்மது ஹனிஃபா ( 4 வது வார்டு உறுப்பினர் )

ஜனாப். ஜபருல்லாஹ் கான்

ஜனாப். செய்யது அலி

03.10.2008 முதல் 2012 அக்டோபர் மாதம் வரை  )

Leave a Reply