முதுகுளத்தூர்.காம் – ற்கு பேரா.கே.எம்.கே. வாழ்த்து

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தமிழ் மாநில தலைவர் முனீருல் மில்லத் கே.எம். காதர் மொகிதீன் அவர்கள் முதுகுளத்தூர்.காம் – ற்கு வழங்கிய வாழ்த்துச் செய்தி

kmk greetings

Leave a Reply