முதுகுளத்தூரில் 2011 ஆம் ஆண்டு பங்கேற்ற போது …

முதுகுளத்தூர் : முதுகுளத்தூர் பள்ளிவாசல் மேல்நிலைப்பள்ளி விளையாட்டுத் திடலில் ( நரிவண்டல் ) 15.09.2011 வியாழக்கிழமை கல்வி விழிப்புணர்வு கலந்துரையாடலில் பங்கேற்ற முன்னாள் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் நீ ! நீயாக இருக்க கனவு காணுங்கள் என அறிவுரை கூறினார்.18-apj-300

Tags: 

Leave a Reply