முதுகுளத்தூரில் ஹிம்மத்துல் இஸ்லாம் சங்க நிஸ்வான் மஜ்லிஸ் திறப்பு விழா

முதுகுளத்தூர் : முதுகுளத்தூரில் ஹிம்மத்துல் இஸ்லாம் நிஸ்வான் மஜ்லிஸ் திறப்பு விழா 31.03.2012 சனிக்கிழமை காலை வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

விரிவான செய்திகள்

விரைவில்

Tags: , , , , ,

Leave a Reply