மலேஷியாவில் வேலைவாய்ப்பு

மலேஷியாவில் வேலைவாய்ப்பு

 

மலேஷியாவில் உள்ள ஓட்டல் ஒன்றிற்கு கீழ்க்கண்ட பணியாளர்கள் தேவை

 

  1. புரோட்டா மாஸ்டர்
  2. டீ மாஸ்டர்

 

விபரங்களுக்கு

உடன் தொடர்பு கொள்ளவும்

94437 43812

Tags: ,

Leave a Reply