மலேசியா குவந்தான் சிராஜ்தீன் சேட்டுக்கு ஆண் குழந்தை

முதுகுளத்தூர் ஒத்த பேரன் வகையறா மர்ஹீம் M.அப்துல் ரஹ்மான் மகனும்,ஃபாரூக் ஹுசைன் அண்ணனுமாகிய A.சிராஜூதீன் சேட்க்கு இரண்டாவது குழந்தை இன்று 3-10-2014 காலை 11 மணியளவில்ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது

Tags: , , , ,

Leave a Reply