பொருளீட்டலுக்கான நீதி நெறிகளும் அதற்கான வழிமுறைகளும்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
சமரசத்தில் நான் எழுதும் முக்கிய  தொடர் ஆரம்பமாகியுள்ளது . கீழ்வரும் தொடர்பை க்ளிக் செய்தால் படிக்கலாம் படித்துப்பலனடையலாம்
இப்படிக்கு அன்புள்ள
பெரோஸ்கான் 

Feroz Khan & Co
Chartered Accountants and  Public Accountants
1,North Bridge Road # 03-39
High Street Centre, Singapore-179094
Tel:63399221 Fax:63380326
email: fk@ferozkhancpa.com
Tags: , , ,

Leave a Reply