பெரிய பள்ளிவாசல் ஜமாஅத் புதிய நிர்வாகிகள்

ஜுன் 2012 முதல் முதுகுளத்தூர் பெரிய பள்ளிவாசல் ஜமாஅத் நிர்வாகிகள்

பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகள்

ஜமாத் தலைவர்    : ஹாஜி. S.M.K. காதர் முகைதீன்

துணைத்தலைவர்   :  ஜனாப். S. இக்பால்

பள்ளிவாசல் உறுப்பினர்கள்

1. ஜனாப். A. சர்க்கரை இபுராகிம்
2. ஜனாப். K.K.S. நசீர்கான்

3. ஜனாப். M. முகம்மது யாசின்

4. ஜனாப். M. சாகுல் ஹமீது

5. ஜனாப். M. சகுபர் சாதிக்

6. ஜனாப் . M. சம்சுதீன்

7. ஜனாப். S. சாயுபு

8. ஜனாப். A. அப்துல் சமது சேட்

9. ஜனாப். D. சிக்கந்தர் அம்பலம்

சென்னை கிளை ஜமாத் உறுப்பினர்கள்

1. ஹாஜி. K.S. முகம்மது ஆரிபு

2. ஜனாப் . M. மீரா முகைதீன்

மதுரை கிளை ஜமாத் உறுப்பினர்கள்

1.ஹாஜி. M. பாஞ்சுப்பீர்

2 .ஜனாப். P. மிசாகுகனி

பள்ளிவாசல் பள்ளிகளின் நிர்வாகிகள்

கல்விக்குழுத்தலைவர்          : ஹாஜி. A.M.M. முகம்மது மீரா

மேல்நிலைப்பள்ளி தாளாளர்     : ஹாஜி. M. அன்வர்

தொடக்கப்பள்ளி தாளாளர்       : ஹாஜி. Y. ஹபீப் முகம்மது

மழலையர் பள்ளி தாளாளர்     : ஹாஜி. A. பாசில் அமீன்

கல்விக்குழு உறுப்பினர்

1. ஜனாப். M. செய்யது அபுதாகீர்

2 .ஜனாப். K.P.S.A. குலாம் தஸ்தகீர்

3. ஜனாப். S. பைசல் முக்தார் ஹுசைன்

4. ஜனாப். M. காதர் முகைதீன்

5. ஜனாப். S. சாகுல் ஹமீது

6. ஜனாப். K.P.S.A. முகம்மது இஸ்மாயில்

7. ஜனாப். M.M.K.M. சீனி முகம்மது

8. ஜனாப். A. முகம்மது மூசா

9. ஜனாப். N.K.M. சாகுல் ஹமீது

சென்னை கிளை ஜமாத் உறுப்பினர்கள்

  1. ஹாஜி. A. நசீம் அகமது
  2. ஹாஜி. A. கமால் நசீர்

மதுரை கிளை ஜமாத் உறுப்பினர்கள்

1. ஜனாப். M. மன்சூர்

2. ஜனாப். A. ஜாகிர் உசேன்

Tags: , ,

Leave a Reply