புன்னகை

”புன்னகை”

இதயக் கண்களைக்

கூச வைக்கும்

மின்னல்

உள்ளத்தின் வார்த்தைகள்

உள்ளடக்கிய உதட்டின்

மொழி

உணர்வின் சூரியக் கதிர்கள்

உதடுச் சந்திரனில் பிம்பம்

இதழ்களின் ஓரம்

இளம்பிறையின்

வடிவம்

சீறும் பாம்பு மனிதர்களை

ஆறும்படி ஆட்டுவிக்கும்

மகுடி

காந்தமாய் ஈர்க்கும்

சாந்த சக்தி

அரசனையும் அடக்கும்

அறிஞர்களின்

ஆயுதம்

விலைமதிப்பில்லா

வைரம்

வையகத்தை

வசப்படுத்தும்

வசீகரம்

செலவில்லா

தர்மம்

அசையும் ஈரிதழ்கள்

இசையாய் ஊடுருவி

அசைக்க வைக்கும்

விசையில்லாக்

கருவி

வன்பகை விரட்டும் சக்தி

புன்னகை என்னும்

யுக்தி

கல்லான இதயத்தையும்

மெல்லத் திறக்கும்

கதவு

-அதிரை கவியன்பன், கலாம், அபுதாபி

Tags: 

Leave a Reply