பிளஸ் டூ தேர்ச்சி

முதுகுளத்தூர் பள்ளிவாசல் மேல்நிலைப்பள்ளி பிளஸ் டூ தேர்வில் 99.5 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளது.

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி 85 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளது.

 

வாழ்த்துக்கள்

Leave a Reply