பயனுள்ள சில நிமிட வீடியோக்கள்!

அஸ்ஸலாமு அலைகும்.

பயனுள்ள சில நிமிட வீடியோக்கள். பொறுத்தமான அலகுர்ஆன் வசனங்கள், நபி மொழிகளுடன் உள்ளன. நீங்கள் பார்ப்பதுடன் உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

1-  http://www.youtube.com/watch?v=BO6WkTbzMAI&feature=youtu.be
2- http://www.youtube.com/watch?v=Zdwt0cNK4Ok
3- http://www.youtube.com/watch?v=BO6WkTbzMAI
4- http://www.youtube.com/watch?v=oZgpHnDyE00
இன்னும் பல: http://www.youtube.com/user/azharmy1/videos

அன்புடன்
இஸ்லாமிய அழைப்பாளன்
அஸ்ஹர் ஸீலானி

Tags: , ,

Leave a Reply