தேவர் நூற்றாண்டு விழாவில் வைகோவின் உரை

2008ம் ஆண்டு மதுரையில் தேவர் நூற்றாண்டு விழா நடைபெற்றது. விழாவில் கலந்துகொண்ட மதிமுக தலைவர் வைகோ அவர்கள் தேவர் பற்றி ஆற்றிய உரையின் காணொளி

http://www.youtube.com/watch?v=Si—T7v6ww&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fG6vuKEKdw4

http://www.youtube.com/watch?v=n-ai_ghWv5M

http://www.youtube.com/watch?v=aCEWsEbXmDw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=lA8Y9TUVHqE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sYj8bQL0vG4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=PoJZ7te_-XY&feature=related

Tags: , ,

Leave a Reply