துணிவு! காரைக்குடி பாத்திமா ஹமீத் ஷார்ஜா..

துணிவு! காரைக்குடி பாத்திமா ஹமீத் ஷார்ஜா..
எத்தனையோ இடர்பாடுகள்

இருள்சூழ்ந்த நாட்கள்..
தனிமையான தருணங்கள்
அத்தனையும் வென்றிடலாம்
துணிவுடன் செயல்பட்டால்!
அடிமைப்பட்ட இந்தியாவை
அகிம்சையால் வென்று
அந்நியரிடமிருந்து மீட்டது
அண்ணல்காந்தியின் துணிவு!
வறுமையென்று வாடிடாமல்
அயராத உழைப்பால்
அணுச்சக்தியைக் கண்டுபிடித்தது
அப்துல்கலாமின் துணிவு!
துணிந்த மனதிற்கு துன்பமில்லை!
தோல்வியென்பது துணிந்தவனுக்கில்லை!
சொல்லில் துணிவு வேண்டும்!
சோர்ந்திடும் நேரங்களில்
மனதில் துணிவு வேண்டும்!
பேச்சில் துணிவு வேண்டும்!
பெரும்வெற்றி அடையும் வரை – அது
நிலைத்திட வேண்டும்!
சிந்தனையில் துணிவு வேண்டும்!
சிகரமடையும் வரை – அது
தொடர்ந்திட வேண்டும்!
வாழ்நாளெல்லாம் துணிவுடன்
வாழ்ந்திட வேண்டும் – அது
மற்றவர்களை வாழவைத்து
சிறப்பித்திட வேண்டும்!
அழியும் சக்திகளுக்குத்
துணைபோக வேண்டாம் – துணிவு
ஆக்கங்களை உருவாக்கி
ஊக்கமுடன் செயல்படவேண்டும்!
     நம் துணிவு!
துணிச்சலுடன்..
காரைக்குடி பாத்திமா ஹமீத்
ஷார்ஜா..
Tags: , ,

Leave a Reply