தீபாவளி பண்டிகைக்கான 10 உறுதிமொழி

1. பட்டாசுகளை கவனமாகவும் விபத்தில்லாமலும் வெடிப்போம்.
2. பெரியவர்கள் உடனிருக்க பட்டாசுகளை வெடிப்போம்.
3. பட்டாசு வெடிப்பதற்கு முன்பாக பாத்திரங்களில் தண்ணீர், மணல், ஆகியவற்றை தயாராக வைத்துக் கொள்வோம்.
4. திறந்த வெளிகள் மற்றும் பொது இடங்களில் கூட்டாக பட்டாசுகளை வெடிப்போம்.

5. இரவு 10 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை பட்டாசுகளை வெடிக்க மாட்டோம்.
6. அதிக ஒலி எழுப்பும் பட்டாசுகள் வெடிப்பதை தவிர்போம்.
7. மருத்துவ மனைகள், பள்ளிகள் முதலானவை அமைந்துள்ள அமைதிப் பகுதிகளில் பட்டாசுகளை வெடிக்க மாட்டோம்.
8. குடிசைகள் எளிதில் தீ மற்றும் பொருட்கள் இருக்கும் இடங்களில் பட்டாசுகளை வெடிக்க மாட்டோம்.
9. ஒலியினைக் குறைப்போம் ! செவியினைக் காப்போம்!
10. கொண்டாடுவோம்! கொண்டாடுவோம்! விபத்தில்லா தீபாவளியைக் கொண்டாடுவோம்.
Tags: , ,

Leave a Reply