தமிழே நீ இருந்தால் !

Jeeva Asokan, Tiruvannamalai.    tvm.kjeeva@gmail.com,

 

தமிழே நீ இருந்தால் !

மனதில் உன்னை நினைத்தால்                                         

மகிழ்ச்சி துள்ளி விளையாடுகிறதே!

தென்றலாய் நீ வந்தால்                                                          

மெதுவாய் வருடிச் செல்கிறாயே!

குடமாய் நீ இருந்தால்                                                        

அமிர்தம் அதில் தளும்புகிறதே!

கருவறையாய் நீ இருந்தால்                                              

கரு கூட களுக்கென்று சிரித்திடுமே!

சிலையாய் நீ நின்றால்                                              

தமிழிசையை அது பாடிடுமே!

துணையென்று நீ வந்தால்                                            

துயரமெல்லாம் தீர்ந்திடுமே!

நாவாக நீ இருப்பதால்                                                        

நல்ல தமிழில் பேசிடுவோம்.

 

தண்ணீர் சிக்கனம்!                           தேவை இக்கணம்! !

 

( கி.ஜீவா அசோகன்,                               

திருவண்ணாமலை,                                              

9444428592 )

Tags: 

Leave a Reply