தமிழால் வாழ்த்துவோம் !

தமிழால் வாழ்த்துவோம் !
 
( எம்.ஜெயராமசர்மா ..மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா ) 
 
 
 

அறிவுநிறை தமிழ் கொழுந்தே
ஆண்டாண்டு வாழியவே
நிறைவுடைய வாழ்வு பெற்று
நீண்டநாள் வாழியவே !
கனிவுநிறை உள்ளம் கொண்டு
காலமெல்லாம் வாழியவே
கற்கண்டே கனி அமுதே
களிப்புடனே வாழியவே !

இனிமைநிறை வாழ்வு பெற்று
ஏற்றமுடன் வாழியவே
பருவமெலாம் வளம் பெற்று
பாங்குடனே வாழியவே !

 
   முத்தமிழே முழு நிலவே 
       சொத்தேநீ வாழியவே
 அர்த்தமுள்ள வாழ்வு வாழ
     அகமார வாழ்த்துகிறோம் !
 
வசந்தம்நிறை வாழ்வு பெற்று
வையகத்தில் வாழியவே
வாழ்வெல்லாம் மகிழ்வு கொண்டு
வாழ்ந்திடுக பல்லாண்டு !
 

பிறந்தநாள் கொண்டாடும் வேளை இப்படி வாழ்த்தினால் இனிக்குமல்லவா

       வாழ்த்திப் பாருங்கள்
        வண்ணமாயிருக்கும்
Tags: 

Leave a Reply