ஜ‌ன‌வரி 16, அப‌ர‌ஞ்சி ஆசிரியை துபாய் வ‌ருகை

முதுகுள‌த்தூர் ப‌ள்ளிவாச‌ல் தொட‌க்க‌ப்ப‌ள்ளியின் ஓய்வு பெற்ற‌ ஆசிரியை அப‌ர‌ஞ்சி செல்ல‌ம் அவ‌ர்க‌ள் 16.01.2012 திங்க‌ட்கிழ‌மை ஏர் இந்தியா விமான‌ம் மூல‌ம் துபாய் விமான‌நிலைய‌ம் டெர்மினல் 2 க்கு ம‌திய‌ம் 1.30 அள‌வில் வ‌ருகை த‌ர இருக்கிறார்.

Tags: , ,

Leave a Reply