செப்டம்பர் 27 முதல் மேலச்சிறுபோதில் நாட்டுநலப்பணித்திட்ட முகாம்

செப்டம்பர் 27 முதல் மேலச்சிறுபோதில் நாட்டுநலப்பணித்திட்ட முகாம்

செப்டம்பர் 27 முதல் அக்டோபர் 3 வரை முதுகுளத்தூர் பள்ளிவாசல் மேல்நிலைப்பள்ளியின் நாட்டு நலப்பணித்திட்ட முகாம் ஏழு நாட்கள் மேலச்சிறுபோதில் நடைபெற இருக்கிறது.

நிகழ்ச்சி குறித்த விபரங்களை கீழே காணலாம்

 

 

2

1

 

 

Tags: , ,

Leave a Reply