சென்னையில் நோஞ்சான் சம்சுகனி மகள் வஃபாத்து

என்.எம்.எஸ். சம்சுகனி ( நோஞ்சான் ) மகள் சென்னை புதுப்பேட்டையில் இன்று 13.05.2015 காலை 5 மணிக்கு வஃபாத்து

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்

அன்னாரது மஃபிரத்துக்காக துஆச் செய்யவும்

Assalamu Alaikkum

N M S SAMSU GANI (NONJAN) DAUGHTER EXPIRED  AT CHENNAI  PUDUPET TODAY  13,05,2015   5 AM

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்

Info. Nazeem chennai…

Tags: , , , ,

Leave a Reply