சவுதி அரேபியாவில் உணர்வாய் உன்னை பயிற்சி முகாம்

“DISCOVER YOURSELF”

WORKSHOP IN RIYADH
DATES: 26, 27 & 28 NOVEMBER 2015 
Contact for details:  Shafee Shaik: +96656823637
Email: shafeeshaik@gmail.com

WORKSHOP IN JEDDAH
DATES: 03, O4, & 05 DECEMBER 2015
Contact for details:
Habeebur Rahman Enam : +966 541566664
Email: hrenam@gmail.com

Leave a Reply