சவுதியில் மேற்படிப்பு படிக்க – சென்னையில் நேரடி தேர்வு அக்டோபர் 8

சவுதி King Fahd University மற்றும் அமெரிக்காவின் MIT இணைந்து இலவசமாக மேற்படிப்பு படிக்க நேரடி தேர்வு சென்னை வண்டலூரில் உள்ள கிரசன்ட் பொறியியல் கல்லூரில் (தற்போது நிகர் நிலை பல்கலை கழகம்) வரும் அக்டோபர் 8 ஆம் தேதி அன்று நடத்த உள்ளது இன்ஷா அல்லாஹ். பாட பிரிவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.   தகுதியான மாணவர்கள் நேரடி தேர்வில் (எழுத்து தேர்வு அல்ல) தகுந்த ஆவணங்களுடன் கலந்துகொள்ளுங்கள். விபரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

தகவல் : – S.சித்தீக்.M.Tech

 நேரடி தேர்வு விபரம் :   Location: B.S.Abdur Rahman University (Formerly Crescent Engineering College) 
Venue: Convention Hall 
Day and Date: Friday, October 8, 2010
Time: 10:00 A.M
  Mandatory documents for application (without which application will not be processed)

பயிற்றுவிக்கபடும் படிப்புகள் – Graduate programs offered at KFUPM

 

DISCIPLINE DEGREES
Aerospace Engineering M.Sc
Architectural Engineering M.Sc., M. Engg.
Business Administration M.B.A., E.M.B.A
Chemical Engineering Ph.D., M.Sc.
Chemistry Ph.D., M.Sc.
City & Regional Planning M.C.R.P.
Civil Engineering Ph.D., M.Sc.
Computer Engineering M.Sc.
Computer Networks M.Sc.
Computer Science M.Sc.
Computer Science and Engineering Ph.D.
Construction Engineering & Management M.Sc.
Electrical Engineering Ph.D., M.Sc.
Environmental Science M.Sc.
Geology Ph.D., M.Sc.
Geophysics M.Sc.
Mathematical Sciences Ph.D., M.Sc.
Mechanical Engineering Ph.D., M.Sc.
Medical Physics M. Med. Phys.
  • Copy of identification (National ID for Saudi nationals / Passport for international applicants / Iqama for residents of Saudi Arabia).
  • Complete official transcripts for BS degree (and MS degree if applying to PhD).
  • Statement-of-Purpose (a one-page essay focusing on career and research goals).
  • Recommendation Letters from referees through the online recommendation system after submitting the online application.

Other supporting documents (needed for final decision)

  • Certificates for BS degree (and MS degree if applying to PhD).
  • TOEFL score (min. is 68 IBT for MS and 79 IBT for PhD).
  • Acceptable GRE General score (min. Quant. is 700, min. Analytical is 3.0).
  • Upon approval, original/certified copies of degree certificate(s) and transcript(s) are to be sent through postal mail. 
Tags: , ,

Leave a Reply