சமவுரிமை மாத இதழ்

சமவுரிமை – ஜூலை 2013‏ இதழ்

samaurimai-july-2013

  1. சமவுரிமை – ஜூலை,2013 இதழ்‏
  2. சமவுரிமை – ஜூன்,2013 இதழ்‏
  3. சமவுரிமை – மே,2013 இதழ்‏
  4. சமவுரிமை – ஏப்ரல்,2013 இதழ்‏
  5. சமவுரிமை – மார்ச் 2013 இதழ்‏
  6. சமவுரிமை – பிப்ரவரி,2013 இதழ்‏
  7. சமவுரிமை – ஜனவரி,2013 இதழ்‏

சமவுரிமை மாத இதழ்
எண். 27/28, உட்ஸ் சாலை பி.ஆர். வளாகம்,
அண்ணாசாலை, சென்னை – 2
தொலைபேசி: 044-45108010
கைபேசி: 8056216655
மின்னஞ்சல்: samaurimai@gmail.com

சந்தாவிபரங்கள்:
தனிப்பிரதி : ரூ. 12
ஆண்டுச்சந்தா : ரூ. 144
ஆயுள் சந்தா : ரூ. 2000

வெளிநாடு
ஓர் ஆண்டு : ரூ. 1000
ஆயுள் சந்தா : ரூ. 15000

Leave a Reply