கைதொலைபேசியில் இணையதளத்தை தமிழில் எப்படி பார்ப்பது

கைதொலைபேசியில் இணையதளத்தை தமிழில் எப்படி பார்ப்பது பற்றிய உங்களுக்கு தெரிந்த தகவல்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.

Tags: ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

3 Responses

  1. really i dont know , if somebody else knows then post your comments., in my N97 phone i couldnt read tamil fonts

  2. really i dont know , if somebody else knows then post your comments., in my N97 phone i couldnt read tamil fonts

  3. assalaamu alaikum. pls go to opera.com and download opera mini to mobile phone. then pls install that application and open it. pls enter in address bar as opera:config without www. it shows some settings as yes or no in mobile screen. pls select yes in all settings and save it.. insha Allah tamil font will show in every time while broese in opera application… Wassalaam… fee Amaanillah…

  4. assalaamu alaikum. pls go to opera.com and download opera mini to mobile phone. then pls install that application and open it. pls enter in address bar as opera:config without www. it shows some settings as yes or no in mobile screen. pls select yes in all settings and save it.. insha Allah tamil font will show in every time while broese in opera application… Wassalaam… fee Amaanillah…

  5. ரெம்ப நன்றி.உங்கள் ஆலோசனைக்கு நண்பரே.

  6. ரெம்ப நன்றி.உங்கள் ஆலோசனைக்கு நண்பரே.

Leave a Reply