காவல்துறை அதிகாரிகளின் தொடர்பு எண்கள்

SP-RAMANATHAPURAM

Tr. KALIRAJ MAHESH KUMAR , IPS,

Officer : 04567-231380
Cell No : 9442208424 / 9600049649
Email : sp.rmd@yahoo.com

DSP-MUDUKULATHUR

Tr.N.STEPHEN JESU PATHAM

Cell No. 9842631976 

04576-222208

Tags: ,

Leave a Reply