ஏப்ரல் 21, சென்னையில் இணையம் வழி தமிழக வரலாறு குறித்த கருத்தரங்கு

 

 இணையம் வழித் தமிழக வரலாறு, கலை, பண்பாடு, இலக்கியம்
ஒருநாள் பணியரங்கு
                              நாள்:   21.04.2014 திங்கட்கிழமை

நேரம்:             காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை
இடம்: தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம்
 

முனைவர் ப. அர. நக்கீரன், B.E., MSc. (Engg.)., Ph.D.,

prnakkeeran keeran <prnakkeeran@yahoo.co.in>
Tags: , , , ,

Leave a Reply