உலகத் தொல்காப்பிய மன்றம் – பிரான்சு, தொடக்க விழா

உலகத் தொல்காப்பிய மன்றம் – பிரான்சு, தொடக்க விழா

நிகழ்ச்சி நிரல்

மு இளங்கோவன் <muelangovan@gmail.com>

அன்புடையீர், வணக்கம்

தமிழில் கிடைத்துள்ள முதல்நூலான தொல்காப்பியத்தை உலக அளவில் பரப்பும் வகையில் நடைபெறும் தொடக்க விழா 27.09.2015 அன்று பிரான்சில் நடைபெறுகின்றது.

நன்றி

அன்புள்ள

மு.இளங்கோவன்

புதுச்சேரி,இந்தியா

0091 9442029053

பிரான்சு தொடர்புக்கு

. Mr. Bharathidasan, 6, RUE  PAUL  LANGEVIN 95140 GARGES  LES  GONESSE, FRANCE

TEL: 01 39 93 17 06 / Mo: 06 51 57 47 58   E.Mail :  kambane2007@yahoo.fr

 

முனைவர் மு.இளங்கோவன்

Dr.Mu.Elangovan

Assistant Professor of Tamil

  1. M. Centre for Postgraduate Studies,

Government of Puducherry,

Puducherry-605 008, India

 

E.Mail : muelangovan@gmail.com

blog: http://muelangovan.blogspot.com

cell: +91 9442029053

Tags: , ,

Leave a Reply