உறவுகள்

ஆதாம் ஏவாள்

ஆரம்பித்த உறவுகள்

சாத்தான் புகுந்து

சாய்த்தான்; அதனால் – பிரிவுகள்

அண்டை வீட்டோடும்

அண்டை நாட்டோடும்

சண்டை போட்டே

மண்டை ஓட்டை

மலிவாக்கினோம்….

உறவு ஓர் அதிசய மரம்:

உள்ளன்பே அதன் உரம்;

உதவும் கரம் தான் உண்டு

அதனைத் தாங்கும் தண்டு;

அன்பு ஊற்று தான்

இன்பக் காற்று தரும் இலைகள்;

உறவுக்கு மறுபெயர் “கிளைகள்”

உட்காரட்டும் பாசப்பறவைகள்….

உணர்வு தான் ஆணி வேர்;

உணவு அதற்கு உளமார மன்னிக்கும் நற்குணமே

சட்டை பையில் பணமிருந்தால்

சட்டென ஒட்டும் உறவுகள்;

சற்றே நிலை மாறினால்

சட்டை செய்யாது திசை மாறும் பறவைகள்

விலா எலும்பின்

விலாசம் காண

விவாக உறவுகள்

உயிர் காக்கும்

உண்மைத் தோழமை

உயிருள்ள வரை மறவா உறவு

தொப்புள் கொடியாய்த்

தொடரும் இரத்த உறவு

ஆயிரம் உறவுகளிருந்தாலும்

தாயும்-தந்தையும் தன்னேரில்லா உறவு

கற்ற கல்வி

உற்ற நண்பனாய் உதவும் உறவு

நற்செயல்கள் என்னும் உறவே நம்மோடு

நடந்து வரும் இடுகாடு

இவ்வுறவைப் பேண

இறுதிவரைப் போராடு

எல்லா உறவுகளும்

நில்லா உலகோடு நின்றுவிடும்;

எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம்

எல்லா நேரமும் அடியான் கொண்ட “உறவு”

எல்லா துன்பங்களையும் வென்றுவிடும்!!!!

எல்லா உறவுகளயும் பேணுவோம்

எல்லார்க்கும்- இறையோனுக்கும்

பகைவனான சாத்தானைப்

பகைத்திடுவோம்; அதனால்

கலகமே இல்லாத

உலகமேக் காணுவோம்…………………...!!!!!!!!!!!!!

-அதிரை கவியன்பன் கலாம், அபுதாபி
Tags: 

Leave a Reply