இலக்கியச் சோலை விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி

நிகழ்வு : 15/10/2017 ஞாயிறு மாலை 5 மணிக்கு… இக்சா மையம், 107, பாந்தியன் சாலை, எழும்பூர், சென்னை 600 008.
அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்.
Inline image 1

Tags: , ,

Leave a Reply