இனிய திசைகள் மாத இதழ்

 1. இனிய திசைகள், மே’2017
 2. இனிய திசைகள், ஏப்ரல்’2017
 3. இனிய திசைகள், ஜனவரி’2017
 4. இனிய திசைகள், டிசம்பர்-2016
 5. இனிய திசைகள், நவம்பர் -2016
 6. இனிய திசைகள், ஆகஸ்ட்-2016
 7. இனிய திசைகள், ஜூன்-2016
 8. இனிய திசைகள், மே-2016
 9. இனிய திசைகள், ஏப்ரல்-2016
 10. இனிய திசைகள், மார்ச் 16-ஏப்ரல் 15- 2016
 11. இனிய திசைகள், பிப்ரவரி 16 – மார்ச் 15- 2016
 12. இனிய திசைகள், ஜனவரி 15 – பிப்ரவரி 14 – 2015
 13. இனிய திசைகள், டிசம்பர் 16 – ஜனவரி15
 14. இனிய திசைகள், நவம்பர் 2015
 15. இனிய திசைகள், அக்டோபர் 2015
 16. இனிய திசைகள், செப்டம்பர் 2015
 17. இனிய திசைகள், மே 2015 இதழ்
 18. இனிய திசைகள், ஏப்ரல் 2015 இதழ்
 19. இனிய திசைகள், மார்ச்.2015 இதழ்
 20. இனிய திசைகள், பிப்ரவரி.2015 இதழ்
 21. இனிய திசைகள், ஜன.2015 இதழ்

இனிய திசைகள் 27 நரசிம்மபுரம், மயிலாப்பூர், சென்னை 600 004 தொலைபேசி : 044 – 24936115 சந்தாவிபரங்கள்: தனிப்பிரதி      : ரூ. 10 ஆண்டுச்சந்தா  : ரூ. 120 3 ஆண்டுச்சந்தா : ரூ. 350 5 ஆண்டுச்சந்தா : ரூ. 560 வெளிநாடு ஓர் ஆண்டு      : ரூ. 900 விளம்பரக் கட்டணம் உள் அட்டை : ரூ. 4000 முழுப்பக்கம்  : ரூ. 2500 அரைப்பக்கம்  : ரூ. 1500 கால்பக்கம்    : ரூ. 800 ENIYA THISAIGAL என்ற பெயரில் சந்தா மற்றும் விளம்பரத்தொகையை டிராப்ட் அல்லது மணியார்டர் மூலம் அனுப்பி வைக்கவும்.