ஆன்லைன் மூலம் சாதி, இருப்பிடம்,வருமானச் சான்றிதழ்களைப் பெற

சாதி, இருப்பிடம்,வருமானச் சான்றிதல்களை இனி ஆன்லைன் மூலம் பெறலாம்.

தமிழ்நாடு இப்பொழுது “e-District” ஆகி விட்டது.இனிமேல் நீங்கள் வி.ஏ.ஒ , ஆர்.ஐ , தாசில்தார் இவர்களை நேரில் பார்க்காமல் ஆன்லைன் மூலம் சாதிச் சான்றிதல், இருப்பிடச் சான்றிதல்,வருமானச் சான்றிதல், No Graduate போன்றச் சான்றிதல்களை பெற முடியும்.

இணைய முகவரி: http://edistrict.tn.gov.in/

 

Tags: , , ,

Leave a Reply