அமீரகம் வாழ்க!

வாசற் கதவைத் தட்டி
வாய்ப்புகளைக் கொட்டி
நேசமுடன் வரவழைத்த நாடு
நிதம்நிதம் அமீரகப் புகழ் பாடு!
வறுமை இருளை நீக்கிட
வந்தாரை வாழ வைத்துத்
திறமைகளை ஊக்குவிக்கத்
திக்கெட்டும் வாழ்கின்ற
“பாஸ்போர்ட்” பறவைகளின் சரணாலயம்;
பாலைவனத்தையே செழிப்பான
சோலைவனமாக்கிய ஆச்சர்யம்!
வானுயர்ந்த கட்டிடங்கள்
வடிவமைத்த உழைப்புகள்
மானுட சக்தியை
மதிக்கின்ற அழைப்புகள்
வழிபாட்டு உரிமைகள்
விழிபார்த்து வியக்கும்
அன்னை நாட்டின் பொருளாதாரம்
அதிகம் பலம்பெறவே
அன்னிய நாடாயினும்
அரவணத்த அமீரகமே!
-அதிரை கவியன்பன் கலாம், துபை
Tags: 

Leave a Reply