அமீரகத்தில் வேலை செய்ய ஆட்கள் தேவை

Required urgently for UAE

 

Carpenter  – 120  Nos

Helper – 90 Nos

Mason – 70 Nos

Steel Fixer – 50 Nos

Plumber – 180 Nos

Insulator  – 30 Nos

 

Contact : 00971 55 479 4754

E-mail : fazaltrading108@outlook.com

 

 

 

 

 

Tags: , , ,

Leave a Reply