அபுதாபி அய்மான் சங்க நிகழ்ச்சி தமிழன் தொலைக்காட்சியில்

 

சிங்கப்பூர் ஐக்கிய இந்திய முஸ்லிம் சங்க நிர்வாகிகளுக்கு அபுதாபி அய்மான் சங்கத்தில் அளிக்கப்பட்ட வரவேற்பு நிகழ்ச்சி

http://www.youtube.com/watch?v=DuYeQdnkxI4&list=PLD40F9DF36C28517D&feature=c4-overview-vl

Tags: , , ,

Leave a Reply