அஜ்மான் ஹசன் அஹமது மகளுக்கு ஆண் குழந்தை

அஜ்மான் ஹசன் அஹமது மகளுக்கு ஆண் குழந்தை

 

அஜ்மான் அல்ஹாஜ் ஹசன் அஹமது அவர்களின் மகள் ஆயிஷா மரியத்துக்கு ஆண் குழந்தை 11.06.2015 வியாழக்கிழமை பிறந்துள்ளது

Tags: , , ,

Leave a Reply